Pagrindinė paskola

Pagrindinės paskolos schema apima paskolas naujų namų statybai, esamų pastatų atnaujinimui ir rekonstravimui.