Prašymo dėl alimentų mokėjimo (alimentų mokėtojui) pildymo instrukcija lietuvių kalba

Kaip atsisiųsti NAV 54-00.08 formą? Jei turite kitas pajamas Jei gaunate socialinę paramą Jei turite teisę lankyti vaiką Jei vaiko gyvenamoji vieta yra padalinta Jei alimentai buvo nustatyti anksčiau Jei kreipėtės dėl prieglobsčio Norvegijoje arba jums jau suteiktas prieglobstis Norvegijoje Jei jau esate mokėjęs (-usi) alimentus Kaip išsiųsti NAV dokumentus, susijusius su prašymu dėl alimentų…

Prašymo dėl alimentų gavimo (alimentų gavėjui) pildymo instrukcija lietuvių kalba

Jei turite kitas pajamas Jei vaikas gauna pajamas Jei gaunate socialinę paramą Jei kitas iš tėvų lanko vaiką Jei turite išlaidų dėl vaiko priežiūros Jei vaiko gyvenamoji vieta yra padalinta Jei vaikas pats kreipiasi dėl alimentų mokėjimo, kai jam sueina 18 m. Jei kreipiatės dėl papildomos paramos Jei alimentai buvo nustatyti anksčiau Jei anksčiau gavote…

Sutuoktinio parama (Ektefellebidrag)

Jei susituokusi pora apsigyvena atskirai, skiriasi ar išsiskiria, viena šalis tam tikrais atvejais gali reikalauti alimentų iš kito. Pavyzdžiui, jei jo/jos sugebėjimas aprūpinti save sutrinka dėl sant