Bazinė išmoka (Grunnstønad)

Bazinės išmokos padengia būtinas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl nuolatinių sužalojimų, ligų, negalios ar įgimtų defektų.

Didesnės slaugymo išmokos

Jaunesni nei 18 metų vaikai, kurių priežiūros ir išlaikymo poreikiai gerokai viršija tuos, kuriems taikoma standartinė išmoka, gali gauti didesnę slaugymo išmoką.

Slaugos pašalpa

Jei jums reikia ilgalaikės privačios priežiūros ir priežiūros dėl ligos, sužalojimo ar įgimtos negalios, jums gali būti suteikta teisė gauti slaugos pašalpą.