Darbo užmokestis Norvegijoje

Norvegijoje nėra bendro minimalaus darbo užmokesčio, minimalus atlyginimas buvo nustatytas tam tikruose sektoriuose taikant kolektyvineius susitarimus.