HMS kortelės valymo paslaugoms

Visos įmonės – Norvegijos, užsienio – visiškai/dalinai teikiančios valymo paslaugas, turi pateikti Norvegijos Darbo inspekcijos tarnybai sąrašą darbuotojų, atliekačių valymo darbus su HMS kortelėmis.