Ligos išmokos specialioms grupėms

Ligos išmokos skirtos kompensuoti darbo užmokesčio praradimą tiems, kurie negali dirbti dėl ligos ar sužalojimo. Specialios taisyklės taikomos jūrininkams, ūkininkams, žvejams ir kt.

Profesinė trauma ir ligos

Profesinė trauma yra asmens sužalojimas, liga ar mirtis dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Liga taip pat gali būti patvirtinta kaip profesinė liga, jei ji yra žalingos darbo aplinkos įtakos priežastis.

Ligos išmokos lankantis užsienyje

Ligos išmoka skiriama tiems, kurie negali dirbti dėl neįgalumo arba dėl akivaizdžios ligos ar sužeidimo. Nedarbingumas dėl socialinių ar ekonominių problemų nėra laikomas tinkamu gauti ligos išmoką.

Ligos išmokos dirbantiems

Jei susirgote prieš arba, kai esate atostogose, Jūs turite teisę atidėti atostogų dienas. Teisė į ligos išmoką nustoja galioti, kai laikinai nutrauktas darbas tęsiasi ilgiau negu 14 dienų.

Pašalpa, gaunama reabilitacijos metu (AAP)

Reabilitacijos pašalpa užtikrina pajamas tuo laikotarpiu, kai sergate ar esate susižaloję ir jums reikia pagalbos iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos (NAV).