Patalpinta: 2018-08-01 | Atnaujinta: 2019-05-06

Jeigu esate vieniša mama arba vienišas tėvas Norvegijoje, Jūs galite gauti iki 27773 NOK per mėnesį už vieną vaiką! Tai yra:

  • Išmokos už vaikus (Barnetrygd) – 1054 NOK

  • Padidintos išmokos už vaikus (Utvidet barnetrygd) – 1054 NOK

  • Pereinamojo laikotarpio išmokos už vaikus (Overgangsstønad) – 18165 NOK

  • Piniginės išmokos mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) – iki 7500 NOK.

Tai pat pat galite gauti alimentus ir kitas papildomas išmokas vienišiems tėvams, apie kurias skaitykite žemiau.

 

Piniginės išmokos mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte)

NAUJOS KONTANTSTØTTE TAISYKLĖS nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Norvegijos Karalystės parlamentas (Stortinget) nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. patvirtino piniginės paramos mažų vaikų tėvams išmokų pakeitimus.

Jūs galite gauti pinigines išmokas mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte), jei turite vaikų nuo 1 iki 2 metų, kurie nelanko valstybės dotuojamo darželio. Jeigu vaikas yra įvaikintas, išmokas galima išnaudoti iki mokyklinio amžiaus.

Nuoroda į išverstą NAV straipsnį galite rasti čia: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/ismoka-uz-vaikus-pinigine-ismoka-mazu-vaiku-tevams/pinigines-ismokos-mazu-vaiku-tevams-kontantstotte/

Išmokų mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) pildymo instrukcija lietuvių kalba: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/ismoka-uz-vaikus-pinigine-ismoka-mazu-vaiku-tevams/ismoku-mazu-vaiku-tevams-pildymo-instrukcija-lietuviu-kalba-kontantstotte/

Mes išvertėme Jums NAV 33-00.08 formą į lietuvių kalbą bei paruošėme instrukciją kaip užpildyti prašymą dėl Piniginių išmokų mažų vaikų tėvams (Kontantstøtte) ir išsiųsti į NAV paštu.

Instrukcijoje su paveikslėliais ir aiškinamosiomis rodyklėmis „Kur eiti“ ir „Ką spausti“ greitai suprasite ir užpildysite savo dokumentus prašymui pateikti.
NIEKO NĖRA LENGVIAU!!!

 

Jei norite užsisakyti nav-skatt.lt tinklalapio AUKSINĮ abonementą ir visus metus skaityti kompetentingų vertėjų išverstus straipsnius, bei naudotis paraiškų pildymo instrukcijomis, tai padaryti galite čia: https://www.nav-skatt.lt/uzsakyti/

 

Išmokos už vaikus (Barnetrygd)

Jei turite vaikų iki 18 metų, kurie gyvena su Jumis, Jūs turite teisę gauti išmokas už vaikus (Barnetrygd).

Nesvarbu, ar Jūsų vaikas gyvena Norvegijoje ar Lietuvoje, Jūs galite gauti išmokas už vaikus.

Pagal EEE šalių susitarimą, Europos sąjungos piliečiai gali gauti išmokas už vaikus, net jei vaikas gyvena kitoje EEE šalyje.

Kas gali sąlygoti išmokų gavimą?

Įstatymai keičiasi ganėtinai dažnai. Keičiasi ir įvairios Jūsų gyvenimo situacijos.

Galbūt Jūs išsiskyrėte, nebegavote išmokų už vaikus, tačiau vėl pradėjote gyventi kartu ir nežinote, kad Jums vėl gali priklausyti  išmokos už vaikus net ir esant nesusituokus. O gal vaikai studijuoja ir persikėlė gyventi pas jus? Ar Jūsų buvusi žmona neteko darbo, negauna išmokų ir Jūs vienintelis išlaikote šeimą? Ar žinote, kad prarastas išmokas galima susigrąžinti net už 3 metus atgaline data?

Bet kokie gyvenimo pokyčiai gali suteikti galimybę Jums gauti gauti išmokas už vaikus. Nesivadovaukite nuogirdomis ir kiekvieną kartą, pasikeitus gyvenimo situacijoms, būtinai užpildykite paraiškos formas. NAV apsvarstys Jūsų situaciją išnaujo.

Nuoroda į išverstą NAV straipsnį galite rasti čia: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/ismoka-uz-vaikus-pinigine-ismoka-mazu-vaiku-tevams/ismokos-uz-vaikus-barnetrygd/

Išmokų už vaikus (Barnetrygd) prašymo pildymo instrukcija lietuvių kalba : https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/ismoka-uz-vaikus-pinigine-ismoka-mazu-vaiku-tevams/ismoku-uz-vaikus-prasymo-pildymo-instrukcija-lietuviu-kalba/

Mes išvertėme Jums NAV 33-00.07 formą į lietuvių kalbą bei paruošėme instrukciją kaip užpildyti prašymą dėl Išmokų už vaikus (Barnetrygd) ir išsiųsti į NAV paštu.

Instrukcijoje su paveikslėliais ir aiškinamosiomis rodyklėmis „Kur eiti“ ir „Ką spausti“ greitai suprasite ir užpildysite savo dokumentus prašymui pateikti.
NIEKO NĖRA LENGVIAU!!!

 

Tėvystės išmokos

Tėvystės išmokos skiriamos tėvams užtikrinti pajamas, susijusias su vaiko gimimu ar įvaikinimu.

Turite teisę gauti tėvystės išmokas, jei dirbote pagal darbo sutartį ir gavote pajamas bent šešis iš 10 mėnesių iki tėvystės išmokų laikotarpio pradžios. Jei esate įdarbintas, tėvystės išmokos paprastai apskaičiuojamos atsižvelgiant į jūsų pajamas tėvystės atostogų pradžioje.

Nuoroda į išverstą NAV straipsnį galite rasti čia: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/tevystes-ismoka-nestumo-ismoka-vienkartine-ismoka/tevystes-ismoka/tevystes-ismoka/

 

Tėvystės išmokų laikotarpis 

Pastaraisiais metais šios srities teisės aktai buvo keletą kartų iš dalies pakeisti. Vaiko gimimo data arba data, nuo kada buvo pradėta vaiko globa, nustato, ar šie pakeitimai turės įtakos jūsų situacijai.

Nuoroda į išverstą NAV straipsnį galite rasti čia: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/tevystes-ismoka-nestumo-ismoka-vienkartine-ismoka/tevystes-ismoka/tevystes-ismokos-laikotarpis/

 

Tėvo kvota, motinos kvota ir bendras laikotarpis

Tėvystės išmokų laikotarpį sudaro tėvo kvota, motinos kvota ir bendras laikotarpis.

Tėvystės išmokos turi būti išnaudojamos iki vaikui sukaks 3 metai. Įvaikinimo atveju jūs privalote pateikti prašymą gauti tėvystės išmokas per pirmuosius tris metus nuo tos dienos, kai pradėjote rūpintis vaiku iki jam sukaks 15 metų.

Nuoroda į išverstą NAV straipsnį galite rasti čia: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/tevystes-ismoka-nestumo-ismoka-vienkartine-ismoka/tevystes-ismoka/tevystes-dalis-tevystes-atostogos-motinystes-dalis-ir-bendras-laikotarpis/

Prašymo dėl tėvystės išmokų gimus vaikui pildymo instrukcija lietuvių kalba:  https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/tevystes-ismoka-nestumo-ismoka-vienkartine-ismoka/prasymas-del-tevystes-ismoku-gimus-vaikui/

Mes išvertėme Jums NAV 14-05.09 formą į lietuvių kalbą bei paruošėme instrukciją kaip užpildyti prašymą dėl Tėvystės išmokų gimus vaikui ir išsiųsti į NAV paštu.

Instrukcijoje su paveikslėliais ir aiškinamosiomis rodyklėmis „Kur eiti“ ir „Ką spausti“ greitai suprasite ir užpildysite savo dokumentus prašymui pateikti.
NIEKO NĖRA LENGVIAU!!!

 

Išmokos vienišiems tėvams

Pereinamojo laikotarpio išmokos 

Pereinamojo laikotarpio išmokos skiriamos užtikrinti pakankamas pajamas vienišoms motinoms ir tėvams, kurie yra vieninteliai atsakingi už vaiką. Pereinamojo laikotarpio išmokos suteikiamos ribotam laikotarpiui.

Kad galėtumėte pasinaudoti išmokomis kaip vieniša motina ar vienišas tėvas, turite tam tikras sąlygas.

Pagrindinis reikalavimas – turėti vaikų iki 8 metų amžiaus.

Nuoroda į išverstą NAV straipsnį galite rasti čia: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/vienisa-mama-arba-tevas/pereinamojo-laikotarpio-ismoka-2/

Vaiko priežiūros išmokos 

Vaikų priežiūros išmokos skiriamos vienišiems tėvams, kurios padės jums sumokėti už vaiko priežiūrą, kai esate darbe.

Vaiko priežiūros išmokos padengia 64 procentus dokumentais pagrįstų išlaidų. Tai reiškia, kad patys turite mokėti 36 procentus vaiko priežiūros išlaidų.

Nuoroda į išverstą NAV straipsnį galite rasti čia: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/vienisa-mama-arba-tevas/vaiko-prieziuros-ismoka-2/

Papildomos išmokos ir parama studijoms už mokslą 

Galite turėti teisę į specialiąsias išmokas tam tikroms išlaidoms, susijusioms su profesijos įsigijimu  ar profesine veikla (pvz., konkrečioms priemonėms ar dalyvavimui patvirtintoje švietimo ar mokymo programoje) padengti.

Išmokos padengs vaiko priežiūros išlaidas ir kitų šeimos narių priežiūrą (slaugą), taip pat mokesčius už mokslą, pagrindines mokymosi medžiagas ir keliones. Taip pat galite gauti išmokas, kad padengtumėte papildomas pragyvenimo išlaidas ir persikėlimo išlaidas, jei tai yra būtina jūsų išsilavinimui.

Nuoroda į išverstą NAV straipsnį galite rasti čia: https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/vienisa-mama-arba-tevas/papildomos-ismokos-ir-parama-studijoms-uz-moksla-2/

Prašymo dėl pereinamojo laikotarpio išmokų, vaiko priežiūros išmokų dėl darbo, papildomų išmokų ir paramos už mokslą vienišai motinai ar tėvui  pildymo instrukcija lietuvių kalba:  https://www.nav-skatt.lt/nav/seima/vienisa-mama-arba-tevas/prasymo-del-pereinamojo-laikotarpio-ismoku-vaiko-prieziuros-ismoku-del-darbo-papildomu-ismoku-ir-paramos-uz-moksla-vienisai-motinai-ar-tevui-pildymo-instrukcija-lietuviu-kalba/

Mes išvertėme Jums NAV 15-00.01 formą į lietuvių kalbą ir paruošėme instrukciją kaip užpildyti prašymą dėl Pereinamojo laikotarpio išmokų, Vaiko priežiūros išmokų dėl darbo, Papildomų išmokų ir paramos už mokslą vienišai motinai ar tėvui ir išsiųsti į NAV paštu.

Instrukcijoje su paveikslėliais ir aiškinamosiomis rodyklėmis „Kur eiti“ ir „Ką spausti“ greitai suprasite ir užpildysite savo dokumentus prašymui pateikti.
NIEKO NĖRA LENGVIAU!!!

 

Jei norite užsisakyti nav-skatt.lt tinklalapio AUKSINĮ abonementą ir visus metus skaityti kompetentingų vertėjų išverstus straipsnius, bei naudotis paraiškų pildymo instrukcijomis, tai padaryti galite čia: https://www.nav-skatt.lt/uzsakyti/