Sauga bei sveikata darbovietėje

Užsieniečiams darbuotojams darbe kyla didesnė nelaimingų atsitikimų rizika, nei jų kolegoms norvegams. Darbuotojai pramonės ir statybos sektoriuje susiduria su didžiausia rizika.

HMS kortelės statybos srityje

Visos įmonės, kurios vykdo su statybomis susijusią veiklą statybvietėse, įskaitant Norvegijos bei užsienio įmones, privalo suteikti savo darbuotojams HMS korteles.

HMS kortelės valymo paslaugoms

Visos įmonės – Norvegijos, užsienio – visiškai/dalinai teikiančios valymo paslaugas, turi pateikti Norvegijos Darbo inspekcijos tarnybai sąrašą darbuotojų, atliekačių valymo darbus su HMS kortelėmis.

Darbuotojų įdarbinimas Norvegijoje

Pagrindinė taisyklė nurodo, kad darbuotojas turi būti įdarbintas neterminuotam laikui. Visada, nepaisant įdarbinimo trukmės ir apimties, turi būti sudaroma darbo sutartis.

Darbo valandos Norvegijoje

Darbo aplinkos įstatymas apibrėžia darbo valandas, kai darbuotojas yra pavaldus darbdaviui. Laisvalaikis yra laikas nedarbo metu, kai darbuotojas nėra darbdavio žinioje.

Darbo užmokestis Norvegijoje

Norvegijoje nėra bendro minimalaus darbo užmokesčio, minimalus atlyginimas buvo nustatytas tam tikruose sektoriuose taikant kolektyvineius susitarimus.

Atostoginiai Norvegijoje

Visi darbuotojai turi teisę į atostogas. Atostogų atlyginimas privalo sudaryti nemažiau kaip 10,2% atostoginių apskaičiavimo pagrindo.

Darbo sutartis Norvegijoje

Norvegijoje nėra bendro minimalaus darbo užmokesčio, minimalus atlygis nustatytas tam tikruose darbo sektoriuose, apsaugant užsieniečius darbuotojus nuo mažesnių atlyginimų, prastesnių darbo sąlygų.