Bedarbio pašalpa Norvegijoje

Bedarbio pašalpa skirta iš dalies kompensuoti prarastas pajamas, kai jūs tampate bedarbiu. Kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą, pirmiausia turite užsiregistruoti kaip darbo ieškotojas NAV.