Patalpinta: 2017-11-14 | Atnaujinta: 2018-06-27

Socialinio draudimo sutartis nustato, kokios šalies socialinės apsaugos taisyklės bus taikomos jums, jei persikelsite į kitą šalį, su kuria jūsų šalis pasirašė socialinės apsaugos sutartį, arba pradėsite dirbti.

Socialinės apsaugos susitarimų tikslas yra užtikrinti, kad jūs, kaip užsienietis, turėsite tas pačias teises, kokias turi susitarimo šalies piliečiai ten gyvendami ar dirbdami. Tokiuose susitarimuose yra taisyklių, kuriomis siekiama, kad darbuotojams, turintiems socialinio draudimo įsipareigojimus dviejose šalyse tuo pačiu metu, nereikėtų mokėti nacionalinių draudimo įmokų abiem šalims.

Kai Norvegija pasirašo socialinės apsaugos sutartį, sutarties taisyklės tampa viršesnės už nacionalinio draudimo akto taisykles. Socialinės apsaugos sutartys skiriasi pagal struktūrą ir nustato skirtingas taisykles (išmokoms eksportuoti). Jei ketinate persikelti į šalį, su kuria Norvegija turi socialinės apsaugos sutartį, ar dirbti, turite ištirti savo teises pagal atskirą sutartį.

Šis turinys skirtas tik sidabriniams nariams.
Užsakyti narystę. Jei turite narystę prisijunkite