Narystė nacionalinėje draudimo sistemoje

Narystė nacionalinėje draudimo sistemoje yra pagrindinis reikalavimas norint gauti paslaugas iš NAV. Norvegijoje jūsų narystė gali būti pagrįsta legaliu gyvenimu ar darbu

Jauni neįgalieji

Kadangi neįgalumo išmoka yra prarastų pajamų dėl negalios pakaitalas, jauniems neįgaliems asmenims užtikrinama bazinė suma, kuri yra didesnė nei kitų neįgaliųjų gaunamos išmokos.

Vaiko priedas ir neįgalumo išmokos

Gali būti suteikiama teisė gauti vaiko priedą, jei gaunate neįgalumo išmoką, tuo pačiu išlaikant savo vaikus ar globotinius, jaunesnius nei 18 metų.

Darbas ir neįgalumo išmokos

Galite dirbti visą ar dalį dienos, atsižvelgdami į savo galimybes. Verta kartu ir dirbti, nes jūsų pajamos ir invalidumo pašalpa visada bus didesnės vien už jūsų gaunamą neįgalumo išmoką.

Garantuota pensija Norvegijoje

Garantuota pensija yra minimali senatvės pensijos išmoka iš Nacionalinio draudimo, suteikiama tiems, kurie gauna mažai arba iš viso negauna pajamų.

Senatvės pensija ir gyvenimas užsienyje

Paprastai jūs ir toliau gausite savo senatvės pensiją po to, kai persikelsite gyventi į užsienį. Jei keliatės gyventi į užsienį, vis tiek svarbu patikrinti, kaip tai įtakoja jūsų pensiją ir teisę į sv

Jūs privalote pateikti teisingą informaciją NAV

Apie bet kokius jūsų situacijos pokyčius, kurie gali turėti įtakos iš Norvegijos darbo ir socialinio aprūpinimo administracijos (NAV) gaunamoms išmokoms, nedelsdami praneškite savo vietinei NAV įstaig