Darbo užmokesčio garantijų sistema

Darbo užmokesčio garantijų sistema taikoma visiems darbo santykiams, kuriems taikomos darbdavio nacionalinės draudimo įmokos (darbo užmokesčio fondo mokesčiai).

Minimalus pajamų reikalavimas

Tai reiškia, kad jei jūs susirasite darbą ir vėl tapsite bedarbiu pasibaigus išmokų laikotarpiui, turėsite būti sukaupęs naujas minimalias 1,5 G pajamas, kad būtų galima kreiptis dėl bedarbio pašalpos antrą kartą.

Didesnės slaugymo išmokos

Jaunesni nei 18 metų vaikai, kurių priežiūros ir išlaikymo poreikiai gerokai viršija tuos, kuriems taikoma standartinė išmoka, gali gauti didesnę slaugymo išmoką.

Vaiko priežiūros išmokos

Vaikų priežiūros išmoka skirta vienišiems tėvams, kuri padės jums sumokėti už vaiko priežiūrą, kai esate darbe.