Pašalpa, gaunama reabilitacijos metu (AAP)

Reabilitacijos pašalpa užtikrina pajamas tuo laikotarpiu, kai sergate ar esate susižaloję ir jums reikia pagalbos iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos, kad grįžtumėte į darbą.

Neįgalumo išmokos ir senatvės pensija

Jei gaunate neįgalumo išmoką, jums bus užtikrinta gera senatvės pensija. Pensija bus pagrįstai proporcinga pensijai gauti, kokią darbingo amžiaus asmuo gautų.

Bedarbio pašalpa

Bedarbio pašalpa skirta iš dalies kompensuoti prarastas pajamas, kai jūs tampate bedarbiu. Kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą, pirmiausia turite užsiregistruoti kaip darbo ieškotojas NAV.

Išlaikymo priedas

Pensininkai, kuriems sukako 67 metai ir asmenys, gaunantys neįgalumo išmoką, išlaikantys sutuoktinį ir (arba) vaikus iki 18 metų, gali gauti išlaikymo priedą.