Patalpinta: 2017-12-23 | Atnaujinta: 2018-06-05

Užsiregistruokite savo CV nav.no svetainėje, pasirinkdami standartinius žodžius, apibūdinančius jūsų patirtį bei gebėjimus. Tokiu būdu NAV ir darbdaviai, kurie ieško darbuotojų, susidarys geresnį įspūdį apie jūsų gebėjimus.

Kaip apibūdinti savo gebėjimus:
Arbeidsformer (Darbo tipas)
Fagbrev, svennebrev, mesterbrev (Baigtas pameistrystės pažymėjimas, amato pažymėjimas, magistro amatininko pažymėjimas)
Bank, finans og forsikring (Bankininkystė, finansai ir draudimas)
Ledelse, administracija and rådgivning (Vadyba, administravimas ir konsultavimas)
Personal, arbeidsmiljø ir rekruttering (Žmogiškieji ištekliai, darbo aplinka ir įdarbinimas)
Økonomi, statistikk ir regnskap (Ekonomika, statistika ir apskaita)
Logistikk, materialadministrasjon og innkjøp (Logistika, medžiagų valdymas ir viešieji pirkimai)
Kontor og saksbehandling (Kanceliarinis/ofisinis darbas)
Organisasjonsarbeid og politick (Politika ir organizacinis darbas)
Juridisk arbeid (Teisinis darbas)
Restaurant og forpleining (Restoranai ir maitinimas)
Reiseliv, hotell og overnatting (Turizmas ir viešbučiai)
Megling og agentur (Tarpininkavimo agentūros)
Salg, butikk- og varehandel (Pardavimai ir mažmeninė prekyba)
Kundeservice og personlig tjenesteyting (Klientų aptarnavimas)
Olje, gass og bergverk (Nafta, dujos ir kasyba)
Fysikk, kjemi og metalurgi (Fizika, chemija ir metalurgija)
Jern og metal (Geležis ir metalas)
Elektro (Elektra)
Offshoreteknologi (Darbas jūroje)
Olje (Nafta)
Elkraf (Elektros energija)
Bygg og anlegg (Statybos)
Bygg- og anleggsteknikk, -ledelse (Statybos ir statybos technologijų valdymas)
Tømrer- og snekkerarbeid (Stalių ir dailidžių darbas)
Mur-og betong arbeid (Mūrijimas ir betonavimas)
Rørlegger- og sveisearbeide (Santechnika ir suvirinimas)
Vei- og tunnellarbeide (Kelių ir tunelių darbas)
Maskin-, kran- og truckførere o.l, (Mašinos, kranų ir krautuvo eksploatacija ir kt.)
Arealplanlegging og arkitektur (Žemės naudojimo planavimas ir architektūra)
Trevarearbeid og -forgling (Medžio ir medienos apdirbimas)
Maskinteknikk og mekanikk (Mechanikos inžinerija ir mechanika)
Bil- og sykkelmekanikk (Automobilių ir dviračių mechanika)
Finmekanikk (Smulkioji mechanika)
Maling og overflatebehandling (Dažymas ir paviršiaus apdorojimas)
Tekstil, kunsthåndverk og presisjonsarbeide (Tekstilė, rankdarbiai ir darbas rankomis)
Søm, tekstil og bekledningi (Rankdarbiai, tekstilė ir apranga)
Sko- og lærvarearbeid (Avalynė ir odos apdirbimas)
Gull-,sølvarbeide, ur og optikk (Auksas ir sidabras, laikrodžiai ir optika)
Lufttrafikk (Oro transportas)
Sjøfart (Laivyba)
Vegtrafikk (Kelių eismas)
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Informacinės ir ryšių technologijos)
Jordbruk og dyrehold (Žemės ūkis ir gyvulininkystė)
Fangst (Medžioklė)
„Oppdrett” (Akvakultūra)
Skogbruk (Miškininkystė)
Matproduksjon og næringsmiddelarbeid (Maisto gamyba)
Fiske (Žvejyba)
Litteratur, kunst og illustrasjon (Literatūra, menas ir iliustravimas)
Grafisk arbeid, design og dekorasjon (Grafinis dizainas ir dekoravimas)
Scene and theater (Scena ir teatras)
Musikk (Muzika)
Lyd, foto og video (Nuotraukos, garsas ir vaizdas)
Bibliotek ir archyvas (Biblioteka ir archyvas)
Tolk og oversetter (Vertimas raštu ir žodžiu)
Journalistikk og media (Žurnalistika ir žiniasklaida)
Sport og idrett (Sportas ir lengvoji atletika)
Religiøst arbeid (Religija)
Forskningsarbeid (Moksliniai tyrimai)
Instruktører og pedagoger (Mokytojai ir instruktoriai)
Terapi (Terapeutai)
Helse- og pleiearbeid (Sveikatos priežiūros ir rūpybos darbas)
Farmasøytisk ir apotekerarbied (Farmacija)

Brann, utryknings- og redningspersonell (Gaisro, avarinis ir gelbėjimo personalas)
Politi, fengsel og toll (Policijos, kalėjimo ir muitinės tarnybos)
Vakt- og kontrolarbeid (Apsaugos ir kontrolės paslaugos)
Forsvar, militær (Kariuomenė)
Vaktmestere, renhold og renovasjon (Saugojimas, valymo ir atliekų šalinimas)
Miljøvern (Aplinkos apsauga)
Spesialspråk, tegn (Gestų kalba ir Brailio raštas)
Nordiske språk (Šiaurės kalbos)
Mest brukte europeiske språk (Dažniausios Europos kalbos)

Šis turinys skirtas tik
sidabriniams nariams.
Užsakyti narystę. Jei turite narystę prisijunkite