Patalpinta: 2018-02-01 | Atnaujinta: 2018-05-11

Kad būtumėt laikomas tikru komandiruotėje dirbančiu asmeniu, turite gyventi vienoje EEE valstybėje, dirbti kitoje šalyje ir grįžti namo kasdien arba bent kartą per savaitę.

Nelaikomi komandiruotėje dirbančiais asmenimis
Komandiruotėje dirbančių teisė į bedarbio išmokas – atleidimas nuo reikalavimo gyventi Norvegijoje
Laikinai atleisti ir iš dalies bedarbiai komandiruotėje dirbantys asmenys
Įsipareigojimai
Kokias teises turite, kai esate visiškai bedarbis?
Prašymas išduoti pažymėjimą (PD U1 / SED U002)
Kaip teikti prašymą bedarbio išmokoms Norvegijoje?
Bankrotas
Bedarbio išmokų perkėlimas į/iš kitos šalies – PD U2 / SED U008
Klausimai

Šis turinys skirtas auksiniams ir sidabriniams nariams.
Užsakyti narystę. Jei turite narystę prisijunkite