Bazinė išmoka (Grunnstønad)

Bazinės išmokos padengia būtinas papildomas išlaidas, atsiradusias dėl nuolatinių sužalojimų, ligų, negalios ar įgimtų defektų.

Mokymosi išmokos (Opplæringspenger)

Jei turėsite lankyti kursus ar kitą mokymosi programą, būtiną kad pasirūpintumėte chroniškai sergančiu ar neįgaliu vaiku, galite gauti mokymosi išmoką kaip kompensaciją už prarastas pajamas.

Sutuoktinio parama (Ektefellebidrag)

Jei susituokusi pora apsigyvena atskirai, skiriasi ar išsiskiria, viena šalis tam tikrais atvejais gali reikalauti alimentų iš kito. Pavyzdžiui, jei jo/jos sugebėjimas aprūpinti save sutrinka dėl sant

Vaiko globos neturintis tėvas užsienyje

Kai negyvenate su vaiku, jūs teisiškai privalote mokėti alimentus. Tai taip pat taikoma tuo atveju, kai globą turintis tėvas ir vaikas gyvena Norvegijoje, o jūs gyvenate užsienyje.