Profesinė trauma ir ligos

Profesinė trauma yra asmens sužalojimas, liga ar mirtis dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Liga taip pat gali būti patvirtinta kaip profesinė liga, jei ji yra žalingos darbo aplinkos įtakos priežastis.

NAV EURES paslaugų teikėjas

NAV paslaugų centras EURES atsako į darbdavių, kuriems reikia pagalbos, įdarbinant Europoje, skambučius. Jie taip pat atsako į Europos darbo ieškančių asmenų klausimus apie darbą Norvegijoje

Socialinio draudimo sutartis

Socialinės apsaugos susitarimų tikslas yra užtikrinti, kad jūs, kaip užsienietis, turėtumėte tas pačias teises, kokias turi kitos šalies, kuri yra susitarimo šalis, piliečiai ten gyvendami ar dirbdami

Nebedirbu – kas toliau?

Svarbu kuo greičiau atlikti darbo rinkos apžvalgą ir pradėti teikti savo kandidatūrą į laisvas darbo vietas.

Komandiruotėje dirbantys asmenys

Kad būtumėt laikomas tikru komandiruotėje dirbančiu asmeniu , turite gyventi vienoje EEE valstybėje, dirbti kitoje šalyje ir grįžti namo kasdien arba bent kartą per savaitę

Ligos išmokos lankantis užsienyje

Ligos išmoka skiriama tiems, kurie negali dirbti dėl neįgalumo arba dėl akivaizdžios ligos ar sužeidimo. Nedarbingumas dėl socialinių ar ekonominių problemų nėra laikomas tinkamu gauti ligos išmoką.

Ligos išmokos dirbantiems

Jei susirgote prieš arba, kai esate atostogose, Jūs turite teisę atidėti atostogų dienas. Teisė į ligos išmoką nustoja galioti, kai laikinai nutrauktas darbas tęsiasi ilgiau negu 14 dienų.