Atostogos ir atostogų išmokos

Atostogos ir (arba) atostogų išmokos kaupiasi kaip tam tikros išmokos iš NAV. Sužinokite, ar tai jums taikoma, ir ką turėtumėte daryti, jei vykstate atostogauti.

Bedarbio pašalpos atnaujinimas

Jei praeityje gaudavote bedarbio pašalpą ir jūs vėl kreipiatės, kai nebegaunate šių išmokų, galite gauti atnaujintą bedarbio pašalpą.

Darbo užmokesčio garantijų sistema

Darbo užmokesčio garantijų sistema taikoma visiems darbo santykiams, kuriems taikomos darbdavio nacionalinės draudimo įmokos (darbo užmokesčio fondo mokesčiai).

Minimalus pajamų reikalavimas

Tai reiškia, kad jei jūs susirasite darbą ir vėl tapsite bedarbiu pasibaigus išmokų laikotarpiui, turėsite būti sukaupęs naujas minimalias 1,5 G pajamas, kad būtų galima kreiptis dėl bedarbio pašalpos antrą kartą.