Garantuota pensija Norvegijoje

Garantuota pensija yra minimali senatvės pensijos išmoka iš Nacionalinio draudimo, suteikiama tiems, kurie gauna mažai arba iš viso negauna pajamų.

Senatvės pensija ir gyvenimas užsienyje

Paprastai jūs ir toliau gausite savo senatvės pensiją po to, kai persikelsite gyventi į užsienį. Jei keliatės gyventi į užsienį, vis tiek svarbu patikrinti, kaip tai įtakoja jūsų pensiją ir teisę į sv

Jūs privalote pateikti teisingą informaciją NAV

Apie bet kokius jūsų situacijos pokyčius, kurie gali turėti įtakos iš Norvegijos darbo ir socialinio aprūpinimo administracijos (NAV) gaunamoms išmokoms, nedelsdami praneškite savo vietinei NAV įstaig

Pašalpa, gaunama reabilitacijos metu (AAP)

Reabilitacijos pašalpa užtikrina pajamas tuo laikotarpiu, kai sergate ar esate susižaloję ir jums reikia pagalbos iš Norvegijos darbo ir socialinės gerovės administracijos, kad grįžtumėte į darbą.

Neįgalumo išmokos ir senatvės pensija

Jei gaunate neįgalumo išmoką, jums bus užtikrinta gera senatvės pensija. Pensija bus pagrįstai proporcinga pensijai gauti, kokią darbingo amžiaus asmuo gautų.

Bedarbio pašalpa

Bedarbio pašalpa skirta iš dalies kompensuoti prarastas pajamas, kai jūs tampate bedarbiu. Kad galėtumėte gauti bedarbio pašalpą, pirmiausia turite užsiregistruoti kaip darbo ieškotojas NAV.