Didesnės slaugymo išmokos

Jaunesni nei 18 metų vaikai, kurių priežiūros ir išlaikymo poreikiai gerokai viršija tuos, kuriems taikoma standartinė išmoka, gali gauti didesnę slaugymo išmoką.

Vaiko priežiūros išmokos

Vaikų priežiūros išmoka skirta vienišiems tėvams, kuri padės jums sumokėti už vaiko priežiūrą, kai esate darbe.

Narystė nacionalinėje draudimo sistemoje

Narystė nacionalinėje draudimo sistemoje yra pagrindinis reikalavimas norint gauti paslaugas iš NAV. Norvegijoje jūsų narystė gali būti pagrįsta legaliu gyvenimu ar darbu

Jauni neįgalieji

Kadangi neįgalumo išmoka yra prarastų pajamų dėl negalios pakaitalas, jauniems neįgaliems asmenims užtikrinama bazinė suma, kuri yra didesnė nei kitų neįgaliųjų gaunamos išmokos.

Vaiko priedas ir neįgalumo išmokos

Gali būti suteikiama teisė gauti vaiko priedą, jei gaunate neįgalumo išmoką, tuo pačiu išlaikant savo vaikus ar globotinius, jaunesnius nei 18 metų.

Darbas ir neįgalumo išmokos

Galite dirbti visą ar dalį dienos, atsižvelgdami į savo galimybes. Verta kartu ir dirbti, nes jūsų pajamos ir invalidumo pašalpa visada bus didesnės vien už jūsų gaunamą neįgalumo išmoką.