Darbo praktika (stažuotė)

Darbo praktika (stažuotė) įmonėje yra užimtumo programa tiems, kurie turi tobulinti galimybes įsidarbinti ar pradėti mokytis.

Paruošiamieji darbo mokymai

Rengimosi darbui mokymai yra programa, skirta tiems, kurie nori dirbti saugioje ir pritaikytoje darbo aplinkoje prieš pereinant prie profesinio mokymo su įprastiniu darbdaviu.

Darbo mokymai

Darbo mokymai gali būti pasirinkimas tiems, kuriems reikia daugiau darbo patirties norint įgyti tam tikros rūšies darbui reikalingų įgūdžių arba jiems reikalingos patirties, ieškant įprasto darbo.

Psichologinio pobūdžio ligų gydymas

Asmenims, turintiems nedarbingumą dėl sudėtingų ir lengvesnių psichologinių ligų (komplikuotų ligų), gali gauti gydymą pas psichologą / psichiatrą ar medicinos specialistą iki 18 savaičių.

Profesinė reabilitacija

Profesinė reabilitacija yra individuali priemonė, kuria siekiama pagerinti jūsų darbo galimybes ir kuri teikia platesnę pagalbą ir patarimus dėl įdarbinimo nei tai, ką siūlo NAV.

Tolesnis tikrinimas

Tolesni veiksmai skirti tiems, kuriems reikia asmeninės pagalbos, norint įgyti ar išlaikyti tinkamą darbą, ir jiems reikia platesnio pobūdžio darbo vietos ir tolesnės pagalbos.